پیشنهاد همکاری

شرکت پوشش پلاست ابتکار در راستای تحقق تشکیل تیم شرکت های بسته بندی و پوششی  از کلیه تولید کنندگان و مشتریان و کلیه خدمت گیرندگان دعوت به همکاری عمل می آورد.
در صورت تمایل به همکاری :
جهت امور خرید با آقای مهندس اعتمادی 09129277905 ( واحد خرید شرکت )
جهت امور فروش با آقای مهندس حیدریان 09129277902 ( واحد فروش شرکت )
تماس حاصل فرمایید.
ایمیل شرکت : cpebtekar@gmail.com
امید است بتوان با هم افزایی و تشریک مساعی گامی نوین در خدمات به یکدیگر برداشته شود.