لفاف عمومی

لفاف عمومی در بسته بندی

بسته بندی عبارت است از آگاهی، علم،فناوری، هنر پوشش دهی و حفاظت محصولات برای افزایش فروش و حفظ و بیشتر شدن سهم بازار.
تعریف کلمه لفاف کردن در فرهگ نامه دهخدا : پیچیدن چیزی را در میان پارچه یا کاغذ ( مصدر )
لفاف عمومی دسته بندی و زیر مجموعه محصولات بسته بندی تیم نخستین می باشد.
منظور از معرفی دسته لفاف عمومی شامل حال محصولات یا کالاهایی هستند که برای بسته بندی و عرضه جهت حمل و نقل عمومیت دارد.
می توان لفاف عمومی را بصورت دپو جهت تحویل فوری عرضه کرد.
شناخته شده ترین لفاف عمومی در بازار ایران برای :
مرسولات پستی یا لفافه پستی نظیر؛ کارتن مقوا پستی، پلاست پستی و پاکت پستی می باشد.
تیم نخستین در شرف گسترده کردن انواع خدمات و محصولات لفاف عمومی جهت سرعت بخشیدن به رفع نیاز مشتریان می باشد.